Tâm trí ý thức và bán ý thức

Điện của ốc tai khác với nhiều điểm đã có kết luận của điện thần kinh thật sự, ngoại trừ nó tác động ảnh hưởng của nó trên cơ thể từ các cạnh của não mà lý ra nó làm từ trung tâm quyền lực tâm thần ở trong trán và vùng thái dương. Chính lẽ đó mà trung tâm lớn thính giác có một trung tâm quyền lực tâm thần đặc biệt.
Mười sự khác nhau giữa điện ốc tai và điện thần kinh thính giác thật sự
Trong một cuộc gây mê toàn thân (hoặc gây ngủ, hoặc giấc ngủ thôi miên hay xuất thần tâm thần) điện thần kinh của thính giác bị mất đi (điện thật sự) nhưng điện ốc tai thì không thể – vì rằng đó không phải là điện của tâm trí ý thức, vì lúc đó người đang ngủ. Vậy thì điện ốc tai là điện thính giá duy nhất có mặt khi bạn không có ý thức
Khi điện ốc tai bị lạnh, điện thần kinh thính giác thật sự sẽ yếu đi, nhưng điện ốc tai thì không
Tất nhiên nó phải hành động độc lập với điện thần kinh thính giác thật sự
Nếu sự cung cấp máu cho ốc tai làm mất đi điện thần kinh thính giác thật sự và điện tốc tai cũng mất đi cùng lúc đó. Cái này chỉ ra rằng đienj ốc tai cũng bị kiểm soát bởi não, bởi vì mô của não ngừng hoạt động khi lượng dưỡng khi muốn dùng nó bị loại bỏ
Ngay sau khi chết, điện thần kinh thính giác thật sự mất đi nhanh hơn điện ốc tai. Nhất định là điện ốc tai không chịu sự kiểm soát của tâm trí ý thức và bán ý thức, vậy là nó mất đi sau khi người chết. Chỉ có một vấn đề, bên ngoài của  có thể tồn tại sau cái chết đó – là tự thức nguyên thủy.
Điện ốc tai được sản xuất ra nhanh hơn sau khi các sóng của âm thanh chạm vào ốc tai, hơn là điện thần kinh thính giác thật sự. Muốn giải thích điều này theo khoa học, nó có một thời kỳ chậm ngắn lại. Cái đó chỉ ra rằng cái sản sinh cung cấp cho điện ốc tai được luôn luôn chuẩn bị tốt để tạo ra nó vì năng khiếu của nó để làm việc ấy không mất đi ngay cả khi ngủ do gây mê hoặc xuất thần. Và người sản xuất ra nó, phải là, hoặc tâm trí bán ý thức hoặc tự thức nguyên thủy bởi vì hai cái đó là hai tâm trí nó không ngủ bao giờ.
Điện thần kinh thính giác thật sự chỉ có thể ghi được ở bạn từ dây thần kinh thính giác và chỗ nào đấy trên lộ trình thính giá như trung tâm phản xạ thính giác, trung tâm thính giác nguyên thủy hay trung tâm lớn thính giác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *