Nghiên cứu chức năng bài tiết của dạ dày

Người ta xác định rằng khi lão hóa sẽ xảy ra giảm thành phần toan, tạo nên bởi sản sinh của tế bào bao quanh, trong khi đó thành phần kiềm thực tế không thay đổi, do vậy nếu như ở tuổi 20-30 thành phần toan hầu như vượt thành phần kiềm 2 lần, thì ở tuổi 60 -70 những số liệu cho thấy hầu như bằng nhau.
Khi nghiên cứu chức năng bài tiết của dạ dày đã xác định rằng, khi già việc sản sinh pepsin bị giảm. Thí dụ, theo số liệu của một số tác giả, ở người khỏe mạnh lứa tuổi 20-30 trong bài tiết cơ bản lưu lượng giờ của pepsin trong dịch dạ dày bằng 7,9±0,6g, còn ở người khỏe mạnh lứa tuổi 60-89 là 1,8±0,36g. Khi kích thích bài tiết của dạ dày bởi pentagastrin ở người lứa tuổi 20-30 lưu lượng – giờ của pepsin bằng 14,8±3,6g, còn ở tuổi 60-89 bằng 3,9±1,3g. Khi già mức pepsinogen trong chất nhầy dạ dày đồng thể và trong máu bị giảm, và cũng như pepsinogen trong lượng nước tiểu một ngày đêm. Theo các số liệu sinh thiết, trong dịch đồng thể màng nhầy dạ dày, các tác giả cho biết mức pepsinogen (tính trên 1g tổ chức) ở lứa tuổi trẻ là 6,6±0,1mg, ở lứa tuổi 60-69 bằng 4,18±0,9mg, ở tuổi 80-90 sẽ là 3,5±0,8mg. Những kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác cũng xác nhận rằng mức pepsinogen của máu ở lứa tuổi trẻ là 44,5±8mg/l, ở tuổi 60-69 sẽ là 39,7±7mg/l và ở tuổi 80-89 bằng 37±8mg/l. Lượng pepsinogen trong nước tiểu một ngày đêm ở lứa tuổi trẻ trong bình là 65mg, ở tuổi 60-69 là 45mg, ở tuổi 80-89 sẽ là 34mg. Đưa pancreozimin-cholexystikinin vào sẽ gây ra những biến đổi mức lipase theo tuổi ít nhất. Khối lượng dịch tụy và mức bicarbonat (đặc biệt sau khi dùng tác nhân kích thích) sẽ bị giảm xuống khi già. Hoạt tính gastrixin trong dịch dạ dày thay đổi không đáng kể. Rõ ràng, điều đó trong một chừng mực nó mang đặc tính bù trừ.
Các đặc điểm lứa tuổi của một số chất protein dịch dạ dày đã được nghiên cứu. Người ta xác định rằng khi già mức gastromucoprotein trong dịch dạ dày bị giảm hai lần. Theo số liệu của một số tác giả khác, lưu lượng – giờ của gastromucoprotein trong bài tiết cơ sở là 29±3,6mg ở lứa tuổi trẻ và 13,3±0,27mg ở người lứa tuổi 60-89. Sau khi kích thích bài tiết dạ dày bằng pentagastrin lưu lượng giờ của gastromucoprotein ở người trẻ bằng 40±8,6mg, còn ở lứa tuổi 60-89 là 19,3±3,5mg. Đó là một trong những dấu hiệu biến đổi thoái hóa rõ rệt có ý nghĩa thống kê của các cấu trúc tuyến dạ dày, vì thải gastromucoprotein bị suy giảm khi teo màng nhầy dạ dày muộn hơn so với acid clohydric và pepsin. Biểu hiện suy giảm khi già của gastromucoprotein cũng nói lên sự khuyết hụt của yếu tố bên trong. Khi già mức gastrin trong máu hầu như không thay đổi.

1 phút dành cho quảng cáo:

Sản phẩm tinh nghệ nano cumargold có tác dụng tốt cho dạ dày, giúp hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, bảo vệ chức năng gan mật; giải độc tính và các tác dụng phụ do hóa trị, xạ trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *