Monthly Archives: January 2017

Cách trang điểm cho khuôn mặt vuông

Khuôn mặt vuông thường có nhiều nét khá góc cạnh, do vậy, khi trang điểm bạn cần tạo nên những điểm nhất và giúp cho  khuôn mặt trông dài hơn. Do đó, trọng tâm chính khi trang điểm bạn nên tập trung kéo dài sự xuất hiện của khuôn mặt… Read more »