Monthly Archives: August 2016

Trạng thái mệt mỏi do phải ngồi nhiều khi làm việc

Gập tay, khuỷu tay trước ngực, đặt các đầu ngón tay lên xương bả vai, quay khuỷu tay về phía trước những vòng rộng, làm 10 lần Động tác 6 gồm 3 bài tập cho bàn tay. Bàn tay phải và trái mở ra rồi nắm lại 10 lần, để… Read more »