Monthly Archives: August 2016

Lympho-bào

Chúng liên quan đến việc sản xuất kháng thể chống lại sự xâm nhập của các vi trùng Loại bạch cầu thứ nhì là các lympho-bào chiếm khoảng 20% tổng số bạch cầu đếm được. Chúng được sản xuất trong các hạch bạch huyết và trong mô lympho. Chúng liên… Read more »