Monthly Archives: July 2016

Nếu móng tay bạn từ lâu đã bị mất đi vẻ đẹp tự nhiên khỏe mạnh

Tất cả những hiện tượng trên nói lên quá trình trao đổi chất không bình thường trong cơ thể bạn hoặc bạn đang có bệnh. Nhưng cũng có thể do những nguyên nhân bên ngoài như: điều kiện làm việc, tác dụng của những hóa chất, chất nhọ bẩn bám… Read more »