Monthly Archives: February 2016

Độc giả đang muốn tìm hiểu bí mật của lọ thuốc thần ấy đấy

Đối với diễn viên nói chung thì tuổi tác có thể không thành vấn đề, cho nên nghề nghiệp càng vững thì tài năng đã được phát lộ và khẳng định Đối với diễn viên nói chung thì tuổi tác có thể không thành vấn đề, cho nên nghề nghiệp… Read more »

An chỉ thấy là mỗi lần son phấn vào là mặt An trông “quái” lắm

Đó là các bạn dùng hai quả ớt Đà Lạt tươi xay nhỏ, cứ mối tuần uống hai lần Đó là các bạn dùng hai quả ớt Đà Lạt tươi xay nhỏ, cứ mối tuần uống hai lần. Hơi khó uống, nhưng chỉ trong một tháng thì da sẽ mịn,… Read more »