Monthly Archives: January 2016

Những phương thuốc tắm thần kỳ thời cổ

Nguyên lý chung: Y học hiện đại cũng đã phát hiện những thuốc tắm; sữa tắm làm cho da sáng đẹp chứng tỏ thích đẹp và làm đẹp của người phụ nữ càng ngày càng phát triển không hề mai một với bụi thời gian, với nẻo thăng trầm của… Read more »