Monthly Archives: December 2015

Ăn ngon

lanphuongpt2028   December 18, 2015   No Comments on Ăn ngon

Vấn đề then chốt của việc ăn ngon mà chi phí thấp chính là lập kế hoạch. Chi phí cho bữa ăn tối lý tưởng tại nhà nên được giới hạn trong một khoảng nhất định và những món ăn chính chiếm phân nửa chi phí mua thức ăn hàng… Read more »

Lập kế hoạch cho bữa ăn tiết kiệm

Tôi không đề nghị một phương thức bảo vệ quyền lợi tiêu dùng mới thay cho phương thức cũ (cũng giống như vòng tuần hoàn lẩn quẩn của bản thân ngành thời trang), hoặc phí tổn để thay thế những món đồ mà bạn đang sở hữu bằng những món… Read more »